la1

Qaabnax: mu.y.ac  Isrogrogga:  

Magacuyaal tilmaamaya in faluhu
uu yahay qof aan la aqoon ama aan la
caddaynin. Tus. “Waa la yiri”.

la2

Qaabnax: h  Isrogrogga:  

Qurub lagu isticmaalo falka bidixdiisa oo tilmaamaya wehelin ama wax wada qabsi. Tus. “Cali buu la socdaa”, “Wuu ila shaqeeyaa”, “Kursigaan la tag!”.


La mid/macne ah | Variant/similar meaning

 aqoonni  

 bisad  

 jaf  

 lasiman  

 le’eg  

 le’ekaysii  

 le’ekee  

 tag  

Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg