naabnaan

Qaabnax: m.f.dh  Isrogrogga:  

eeg naaban. ld naabnaansho.


La mid/macne ah | Variant/similar meaning

 naabnaansho  

 nabnaan  

 nabnaansho  

Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg