qaaban1

Qaabnax: f.mg1  Isrogrogga: (-bmay, -bantay; -bmi) 

1. Wax qaab loo yeelay noqosho. 2. Wax
fadhi badan ku curqay noqosho. ld qaabi
(1).

qaaban2

Qaabnax: f.mg4  Isrogrogga: (-bnaa, -bnayd) 

Wax qaab loo yeelay ahaansho.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg