qaabis

Qaabnax: m.l  Isrogrogga:  

1. Garoorinta la garooriyo caano la
doonayo in la lulo. 2. Q. ah: caana garoor
ah.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg