ta’wiilasho

Qaabnax: m.l/dh  Isrogrogga:  

eeg ta’wiilo.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg