ta'wiilasho
(Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine)

eeg ta'wiilo.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ta'wiilasho

ta'wiilasho [Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine]
eeg ta'wiilo.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg