taaqo
(m.dh)

Tabar; awood.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh taaqo

hantaaqo [m.dh]
1. Turaanturro. 2. Wax lagu turaanturroodo. 3. Dhibaato. ld hataaqo, hintaaqo, nitaaqo.

hantaaqoo [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-ooday, -ootay)
Hantaaqo la kulmid. ld hataaqoo, hintaaqoo, nitaaqoo.

hantaaqood [m.f.dh]
eeg hantaaqoo. ld hataaqood, hitaaqood, nitaaqood.

hataaqo [m.dh]
ld hantaaqo.

hataaqoo [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-ooday, -ootay)
ld hantaaqoo.

hataaqood [m.l]
ld hantaaqood.

hintaaqo [m.dh]
ld hantaaqo.

hintaaqoo [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-ooday, -ootay)
ld hantaaqoo.

hintaaqood [m.l]
ld hantaaqood.

taa [mu.ti.dh] (kuwaas, w)
Magacuyaal tilmaame oo dhaddig, oo wax qofka hadlaya ka fog oo farta la isugu fiiqayo lagu tilmaansado. Tu. “taa soo socota waa Hodan”. ld taas (1)

taa [dk.ti.dh] (-taa)
eeg taas².

taa [dk.lh.dh] (-taa)
ld taada².

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg