ubxaysad
(m.l)

ld ubaxaysasho. ubaxaysasho

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ubxaysad

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg