ubxayso
(Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3) (-stay, -satay)

ld ubaxayso. ubaxayso

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ubxayso

ubaxayso [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-stay, -satay)
Ubax yeelasho (geed). ld ubxayso. ubxayso

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg