ubxin
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg ubxi. ld ubxis. ubxi, ubxis

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ubxin

ubxis [m.l]
ld ubxin. ubxin

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg