ubxis
(m.l)

ld ubxin. ubxin

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh ubxis

ubxin [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg ubxi. ld ubxis. ubxi, ubxis

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg