xaafood
(m.l)

Qashin biyo fadhiya ama socda soo tufaan.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh xaafood

leelo [m.dh]
1. Xayaabada dusha ka fuusha cuntada la kariyo. 2. Xaafoodka kor fuula biyo in badan meel ku jirey; saaruq.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg