aa
(Qurub | Diirad, Particle | Focus)

ld baa. baa

aa
(mu.dhm.y)

1. ld Aad. 2. ld aydin. aad, aydin

aa
(Erey Dareen | Exclamation)

Cod lagu muujiyo xanuunka.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg