aabayeelid
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg aabayeel². ld aabayeel¹ (2), aabeyeelid. aabayeel, aabeyeelid

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh aabayeelid

aabayeel [m.l] (-yeelay, -yeshay)
Aabayeel ah: qaddarinta ama tixgelinta cid la siiyo. 2. ld aabayeelid. aabayeelid

aabeyeelid [m.f.dh ld]
eeg aabayeelid aabayeelid

aabayeel [m.l] (-yeelay, -yeshay)
Aabayeel ah: qaddarinta ama tixgelinta cid la siiyo. 2. ld aabayeelid.

aabayeel [Fal Magudbe1 | Verb Intransitive1] (-yeelay, -yeshay)
U aabayeel: qaddarin ama tixgelin cid siin.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg