aabbannimo
(m.dh)

Aabbe ahaansho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh aabbannimo

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg