aabburmid
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg aabburan aabburan

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh aabburmid

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg