aabeyeelid
(m.f.dh ld)

eeg aabayeelid aabayeelid

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh aabeyeelid

aabayeelid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg aabayeel². ld aabayeel¹ (2), aabeyeelid. aabayeel, aabeyeelid

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg