aabi
(m.l )

Gardarro isla weyni iyo kibir ku jiro oo cid lagula muujiyo.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh aabi

aabiweyrax [m.l]
Sabab la'aan cid dagaal ku qaadid, weyrax kulul.

xaabi [Fal Gudbe2 | Verb Transitive2] (-iyay, -isay)
1. Wax meel yaal mar wada qaadid. 2. Wax wada dhammayn.

xaabid [m.l]
ld xaabsasho. xaabsasho

yaabi [Fal Magudbe2 | Verb Intransitive2] (-iyay, -isay)
Ka yaabi: cid yaab ku abuurid.

yaabid [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg yaab². ld yaabis². yaab, yaabis

yaabin [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg yaabi. ld yaabis(1). yaabi, yaabis

yaabis [m.l]
1. Yaabis ah: aan iidaan (ama goosaar) lahayn (cunto iwm); engegan. 2. ld yaabin. engegan, yaabin

yaabis [m.dh]
ld yaabid. yaabid

caabid [m.l] (-diin/-dyo, m.dh)
Caabid ah: qof muslin ah oo diinta sida ay tahay ugu dhaqma. ld caabud(1). caabud

aa [Qurub | Diirad, Particle | Focus]
ld baa.

aa [mu.dhm.y]
1. ld Aad. 2. ld aydin.

aa [Erey Dareen | Exclamation]
Cod lagu muujiyo xanuunka.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg