aabiweyrax
(m.l)

Sabab la'aan cid dagaal ku qaadid, weyrax kulul.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh aabiweyrax

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg