shirbin
(m.f.dh)

eeg shirbi.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh shirbin

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg