tiiqtiiqsasho
(m.f.dh)

eeg tiiqtiiqso. ld tiiq-tiiqsi.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh tiiqtiiqsasho

tiiqtiiqsi [m.l]
ld tiiqtiiqsasho.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg