yuucan
(Fal Magudbe4 | Verb Intransitive4) (-cnaa, -cnayd)

ld yuuban.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh yuucan

yuuc [m.l] (-cac, m.l)
Yaaw laba loo dhigay middood.

yuuc [Fal Gudbe1 | Verb Transitive1] (-cay, -cday)
ld yuub².

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg