yuucnaansho
(Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine)

ld yuubnaan.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh yuucnaansho

yuubnaan [Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine]
eeg yuuban. ld yuubnaan-sho, yuucnaan, yuucnaansho.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg