gudbiyay 4 years ka hor

Jawi 

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

20 + 8 =