gudbiyay 3 years ka hor

Jawi 

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

5 + 10 =