Bogga Akhristayaasha.Category: Maahmaahlama-iyaaka-dhexdood-nacbudu-aa-ku-jirtaa
Ceyniish gudbiyay 2 years ka hor

Wax walba wax ayaa ku duugan.

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

8 + 3 =