Cabdulqaadir gudbiyay 2 years ka hor

istaagid

Kudar Macne Dheeraad ah | Add additional Meaning

14 + 6 =