aabayeel1

Qaabnax: m.l  Isrogrogga: (-yeelay, -yeshay) 

Aabayeel ah: qaddarinta ama tixgelinta cid la siiyo. 2. ld aabayeelid.

aabayeel2

Qaabnax: f.mg1  Isrogrogga: (-yeelay, -yeshay) 

U aabayeel: qaddarin ama tixgelin cid siin.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg