faa'iideyso
(Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3) (-stay, -satay)

1. Wax kororsasho (cid). 2. Ka f.: si dhagari ku jirto cid dan uga fushad. ld faa'ideyso. faa'ideyso

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh faa'iideyso

faa'ideyso [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-stay, -satay)
ld faa'iideyso. faa'iideyso

faa'iideysasho [m.dh]
eeg faa'iideyso. ld faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys faa'iideyso, faa'ideysad, faa'ideysasho, faa'ideysi, faa'iideys

faa'iideyso [Fal Magudbe3 | Verb Intransitive3] (-stay, -satay)
1. Wax kororsasho (cid). 2. Ka f.: si dhagari ku jirto cid dan uga fushad. ld faa'ideyso. faa'ideyso

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg