xaadir1

Qaabnax: m.l  Isrogrogga:  

1. Meel joogid (qof); jooge.
2. Haatan.

xaadir2

Qaabnax: f.mg1  Isrogrogga: (-ray, -rtay)  

Qof meel ku sugnaan ama tegid.


Ereygan Ku Badal Luuqad Kale!

Ereyada la isku gaabiyay ee ‘Qaabnax’ fasiraadooda halkan ka eeg