yookaysnaan
(Magac Fal Dheddig | Noun Verb Feminine)

eeg yookaysan. ld yoo-kaysnaansho.

Erey(o) la macne ah ereygan ama xiriir la leh yookaysnaan

yookaysnaansho [Magac Lab/Dheddig | Noun Masculine/Feminine]
ld yookaysnaan.

_________________________________
Qaab dhismeedka Qaabnaxa: Halkan Ka Eeg
Naxwaha oo kooban: Halkan Ka Eeg